Nabídka služeb na internetu. Zadejte si inzerát na pronájem bytu na desítku serverů na internetu. Pokud máte v nabídce jiné nemovitosti nebo něco hledáte zkuste reality.name. Výpověď z nájmu podle nového občanského zákoníku

 

Nový občanský zákoník dává pronajímatelům nové možnosti jak se bránit nájemcům. Může vypovědět smlouvy i bez výpovědní lhůty, což lze v případech zvlášť hrubého porušení smlouvy. Rovněž nepotřebuje přivolení soudu k výpovědi nebo obstarávat náhradní bydlení. Naopak jako důvod výpovědi odpadly úpravy v bytě nebo na domě nebo proto, že má nájemník více bytů.

V případě, že chce dát pronajímatel výpověď musí předtím vyzvat nájemníka k odstranění a nápravě nedostatků. Výpověď musí dát písemně a uvést důvod a poučit nájemce, že pokud s výpovědí nesouhlasí, pak se může do dvou měsíců obrátit na soud, který rozhodne.

 

Pronajímatel však může přistoupit k výpovědi pokud k tomu existuje důvod, který je popsán v zákoně.

Výpovědní doba je tři měsíce. V případě hrubého porušení neprodleně a maximálně do jednoho měsíce.

 

Jako velmi závažné důvody, ze kterých může dát pronajímatel okamžitou výpověď jsou zejména:

-         neplacení nájemného a služeb v období tří měsíců, které nemusejí být po sobě jdoucí. Takovou výpověď lze však takto dát, pokud nejsou obě strany kvůli výši nájemného ve sporu a nájemce uloží spornou výši nájemného do notářské úschovy a sdělí to pronajímateli.

-         Ničení bytu nenapravitelným způsobem

-         Užívání bytu k jiným než dohodnutým účelům

-         Další stejně závažné důvody

 

Výpovědní doba je tři měsíce u těchto důvodů:

-         Pravomocné odsouzení nájemníka za úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, jeho blízkých nebo sousedech či na majetku, který se nachází v domě.

-         Více než odsouhlasený počet osob v bytě

-         Nenahlášený podnájem

-         Další jiné podobné důvody

 

U pronájmu na dobu určitou i neurčitou může dát pronajímatel výpověď pokud je v rozvodu a potřebuje byt pro sebe či rozvádějícího se partnera. Rovněž pokud potřebuje byt pro svého příbuzného.

Nenastěhují-li se však tito do jednoho měsíce po odchodu nájemce, má nájemník právo se vrátit a má právo na úhradu jemu vzniklých nákladů.

 

U nájemce:

Výpověď z bytu na dobu neurčitou lze dát kdykoli a bez uvedení důvodu. Výpověď je tříměsíční.

 

U pronájmu na dobu určitou jsou výpovědní důvody uvedené ve smlouvě a z jiných důvodů tak nelze, pokud pronajímatel neporušuje své povinnosti. Tedy pokud pronajímatel neumožňuje užívat byt řádným způsobem pak je možné dát okamžitou výpověď v případě, že tento diskomfort překročí určité nepříjemné hranice. Dalším důvodem je, pokud se změnili podmínky nájemce od doby uzavření smlouvy o pronájmu a nelze po něm spravedlivě požadovat, aby v nájmu setrval. Což může být např. ztráta práce, stěhování do jiného města apod.

 

Nájemce musí odevzdat byt ve stavu, ve kterém jej převzal. Musí odevzdat klíče, umožnit prohlídku bytu, sepsat předávací protokol. Pokud neodevzdá byt v domluvený čas má pronajímatel právo na nájemné do doby než byt předá.

Datum publikace: 2.12.2013


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@byty-k-pronajmu.eu

Hledej: v obci:

 

Byty k pronájmu