Nabídka služeb na internetu. Zadejte si inzerát na pronájem bytu na desítku serverů na internetu. Pokud máte v nabídce jiné nemovitosti nebo něco hledáte zkuste reality.name. Plzeň nabízí do pronájmu volné velkometrážní byty

Zhruba jedna čtvrtina plzeňských městských bytů o ploše větší než 90 m?, určených k pronájmu, zeje prázdnotou. Zájemci o tento typ bydlení si tak mají z čeho vybírat.

 

Tyto byty jsou určeny k opravám, jež samotné město realizuje v takovém rozsahu, aby bylo možno byty řádně užívat. Současně náklady, které do těchto oprav investuje město, nepřesahují částku 200 tis. Kč. Nutné opravy, jejichž plánované náklady převyšují tuto částku, pak nechává město na budoucím nájemci. Ten proinvestované prostředky získá nazpět tak, že po stanovenou dobu hradí poloviční nájemné.

 

Zájemci o nájem v takovém bytě se musí přihlásit do výběrového řízení na nájem bytu. Musí navrhnout výši nájemného pro tu část podlahové plochy, která přesahuje 90 m?. Tato částka by neměla být nižší než 20 % základního nájemného schváleného pro příslušné období. Navržená částka je pak jedním z hlavních ukazatelů pro určení vítěze výběrového řízení. Po provedení oprav a po schválení výše nájmu Radou města Plzně může nájemce byt začít užívat.

 

Seznam takovýchto bytů, jak opravovaných na náklady města tak na náklady budoucího nájemce, město pravidelně zveřejňuje na svých úředních deskách.

Datum publikace: 15.5.2012


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@byty-k-pronajmu.eu

Hledej: v obci:

 

Byty k pronájmu