Nabídka služeb na internetu. Zadejte si inzerát na pronájem bytu na desítku serverů na internetu. Pokud máte v nabídce jiné nemovitosti nebo něco hledáte zkuste reality.name. Opravy, úpravy, práva a povinnosti u nájmu bytu podle nového občanského zákoníku

 

V obecné rovině platí, že nájemce musí umožnit úpravy, opravy, přestavby a jiné práce na bytu, jestliže neklesne hodnota bydlení a pokud to pro nájemníka nebude znamenat zvýšený tlak na zhoršené životní podmínky po delší dobu. Další důvod kdy musí umožnit opravy je pokud hrozí závažné škody nebo pronajímatel dostal příkaz od veřejných orgánů k tomu oprávněných. V těchto případech není třeba nájemcova souhlasu.

Nájemce musí s opravami souhlasit v ostatních  případech odlišných od výše zmíněných.

Opravy v bytě již nejsou důvodem pro výpověď z nájmu.

Pronajímatel je-li to nutné může chtít po nájemníkovi, aby se na nezbytnou dobu vystěhoval, ale musí mu poskytnout úhradu účelně vynaložených nákladů např. na stěhování, dopravu, dojíždění atd. Nájemce může požadovat i zálohu na tyto náklady.

V obecné rovině, pokud se dají práce očekávat by měl pronajímatel oznámit nájemníkovi práce alespoň tři měsíce dopředu spolu s přibližným časovým harmonogramem a co se bude dělat. Pokud je vyžadováno vystěhování, měl by navrhnout výši kompenzací pro nájemce. Návrh by měl podat pronajímatel písemně a doručit. Pokus se nájemník ve lhůtě 10 dnů neozve, chápe se to tak, že nesouhlasí. Pak se musí majitel obrátit do 10 dnů na soud, aby rozhodl.

 

Nepřítomnost v bytě

Na druhou stranu jestliže nájemce ví dopředu, že se bude více než 2 měsíce zdržovat mimo byt musí to oznámit pronajímateli. Zároveň je třeba sdělit pronajímateli, kdo bude nájemníka zastupovat v případě, že pronajímatel bude muset vstoupit do bytu. A pokud to nájemník neoznámí a vzniknou v tomto důsledku závažné škody, bere se to jako závažné porušení povinností. Pokud nájemce neurčí kontaktní osobu, pak se jí stane pronajímatel sám.

 

Úpravy nájemcem

Nájemce může sám dělat úpravy, opravy, přestavby v bytě, pokud s tím pronajímatel souhlasí. Při skončení pronájmu však musí změny odstranit a uvést do původního stavu. Pouze v případě, že to pronajímatel nechce, tak pak nemusí. Pokud dělá nájemce opravy a úpravy bez svolení lze to považovat za závažné porušení smlouvy s vazbou na výpověď.

 

 

Zvýšení ceny v důsledku oprav

V případě, že po úpravách a opravách, které provedl pronajímatel na domě a v bytě a které natrvalo zvýší užitek z bydlení pro nájemníka, může pronajímatel navrhnout nájemci zvýšení nájemného s horní hranicí 10% účelně vynaložených nákladů ročně. Jestliže nájemce nesouhlasí může se pronajímatel obrátit na soud a ten může rozhodnout o zvýšení maximálně o 3,5% ročně z účelně vynaložených nákladů. V případě, že se zvýšením nájmu souhlasily 2/3 nájemců v domě platí zvýšení i pro zbytek nájemníků.

Datum publikace: 2.12.2013


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@byty-k-pronajmu.eu

Hledej: v obci:

 

Byty k pronájmu