Nabídka služeb na internetu. Zadejte si inzerát na pronájem bytu na desítku serverů na internetu. Pokud máte v nabídce jiné nemovitosti nebo něco hledáte zkuste reality.name. Jak na pronájem bytu s novým občanským zákoníkem

 

Zvláštní ustanovení o pronájmu bytu platí v první řadě pro fyzické osoby. Nikoli právnické, neboť ona neuspokojuje bytové potřeby. Tudíž, není-li byt pronajat k potřebě bydlení, pak se na ní tato zvláštní ustanovení občanského zákoníku nevztahují. Pronájem bytu je občanským zákoníkem chráněn. Tudíž pronajímatel jej může vypovědět pouze z důvodů zmiňovaných zákonem. Tato zvláštní ustanovení o nájmu bytu rovněž neplatí pro krátkodobé ubytování.

Občanský zákoník definuje byt jako takový prostor, který je připravený k nastěhování a bydlení- tj. je čistý, v běžném stavu a jsou zajištěné služby, které jsou nutné k běžnému fungování (elektřina, voda, topení apod). Pokud byt neodpovídá ujednáním v nájemní smlouvě nemusí se nájemce nastěhovat a může trvat na odstranění vad. Musel však byt před tím vidět nebo k tomu být pronajímatelem vyzván. Nájemce se může nastěhovat i do bytu s vadami a pak má nárok na slevu z nájmu. Pokud byt nepřevezme, nemusí do doby odstranění vad platit nájemné.

Za byt, který je chráněn občanským zákoníkem však nově budou považovány všechny prostory na kterých se nájemce s pronajímatelem shodnou, že budou užívány k bydlení, nebo jsou nájemcem užívány převážně k bydlení. Tudíž to může být např. loď, hájenka, chata, nezkolaudovaný byt, nebo kůlna.

 

Náležitosti smlouvy

Nově stačí na rozdíl od dřívějška pouze několik povinných údajů. Smlouva musí být písemná. Musí obsahovat identifikaci nájemce a pronajímatele, popsat předmět nájmu a stanovit, že jde o nájem za úplatu. Pokud nebude smlouva písemně, nemůže pronajímatel namítat proti nájemci. Rovněž jsou ve smlouvě zakázány sankce za porušování práv a povinností ze strany nájemníka a dále povinnosti, které jsou mimo standart a nepřiměřené. Nájemce může nájem rovněž tzv. vydržet pokud v bytě bydlí tři roky a nemá žádnou smlouvu nebo ujednání. Poté je považován za řádného nájemce s právy a povinnostmi podle NOZ.

 

Cena za pronájem

Částka by měla být pevně daná ve smlouvě za měsíc nájmu. Pokud není, má pronajímatel právo na místně obvyklé nájemné. Cena za služby bude závislá na tom, které si strany dohodnou ve smlouvě a kdo je bude zajišťovat. Nájemné by mělo být placeno dopředu do 5. dne měsíce pokud si strany nedohodnou jinak. Pokud částka za pronájem ve smlouvě není není to důvod pro neplatnost smlouvy.

Zvyšování nájmu doporučujeme sjednat ve smlouvě tzv. inflační doložku např. Pokud ve smlouvě zvýšení není, pak pronajímatel je oprávněn navrhnout nájemci zvýšení nájemného a to až do výše místně obvyklých cen za pronájem. Nejvíce však o 20% za poslední tři roky. Pokud nájemce souhlasí zvýší se po třech měsících od doručení návrhu. Pokud se nájemce nevyjádří což se má za nesouhlas má pronajímatel právo se do dvou měsíců obrátit k soudu, aby rozhodl. Soud o zvýšení rozhoduje s platností ke dni podání návrhu a není vázán omezeními. Měl by určit výši místně obvyklého nájemného pro tento případ.

Nájemce, aby se vyhnul obvinění z hrubého porušení smlouvy měl uložit spornou částku do notářské úschovy, aby nedostat od pronajímatele výpověď za neplacení nájemného.

 

Kauce

Pronajímatel nově může požadovat až kauci za šest měsíců ceny pronájmu. Musí ji však vrátit při skončení spolu se úroky v minimální výši, které jsou určeny ze zákona.

 

Počet obyvatel v bytě

V bytě by měl být takový počet obyvatel, který odpovídá velikosti a možnostem bytu zejména z hlediska hygienického. Pronajímatel tak může mít ve smlouvě klauzuli, která mu umožňuje schválit každého dalšího přibyvšího obyvatele. Pokud však nejde o osoby blízké nebo osoby hodné zvláštního zřetele.

Nájemník musí další osobu oznámit do dvou měsíců od nástupu osoby do bytu. Pokud to neudělá jde o hrubé porušení smlouvy a následkem může být výpověď.

V případě, že má nájemce v bytě trvalý pobyt, může část bytu dát do podnájmu bez souhlasu pronajímatele. Musí mu to však oznámit. V případě, že tam nemá trvalý pobyt musí s podnájmem vyjádřit souhlas i pronajímatel.

 

Nájemce i osoby, které si nájemce k sobě přivede nebo ubytuje musí dodržovat pravidla pro bydlení v domě, domovní řád a chovat se se zvyklostmi v domě panujícími.

 

Podnikání a práce z bytu

Nevyžaduje se souhlas pronajímatele nicméně nájemce nesmí byt a sousedy nadměrně zatěžovat touto činností

 

Zvířecí mazlíčci

Zvířata jsou povolena, nicméně nájemce nesmí byt a sousedy nadměrně zatěžovat touto činností

 

Domáhání se ochrany nájemních práv

Nájemník se již nemusí v případě, že je rušen ve svých nájemních právech obracet vždy pouze na pronajímatele, ať to za něj vyřeší. Může se obrátit přímo na původce potíží a řešit to s ním sám se stejnou účinností jako by to žádal pronajímatel.

Datum publikace: 2.12.2013


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@byty-k-pronajmu.eu

Hledej: v obci:

 

Byty k pronájmu